DDB Function [VBA]

Devolve a depreciación dun activo para un período especificado usando o método do decaemento aritmético.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Sintaxe:


DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Valor de retorno:

Double

Parámetros:

Cost fixa o custo inicial dun activo.

Salvage fixa valor dun activo ao final da súa vida.

Vida é o número de períodos (por exemplo, anos ou meses) que define canto tempo o activo debe ser usado.

Período indica o período en que o valor debe ser calculado.

Factor (opcional) é o factor polo cal a depreciación diminúe. Se non se introduce ningún valor, o predeterminado é o factor 2.

Utilice este formulario de depreciación se precisa dun valor de depreciación de inicio máis elevado, en oposición á depreciación lineal. O valor de depreciación recibe menos con cada período e xeralmente é usado para activos cuxa perda de valor é maior pouco logo da compra (por exemplo, vehículos, ordenadores). Por favor, teña en conta que o valor contábel nunca chegará a cero ao abeiro deste tipo de cálculo.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleDDB
 Dim ddb_yr1 As Double
 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)
 Print ddb_yr1 ' returns 1,721.81 currency units.
End Sub

Precisamos da súa axuda!