Función GetDefaultContext

Devolve o contexto predefinido da fábrica de proceso de servizos, se existe. No caso contrario, devolve unha referencia nula.

This function returns the default component context to be used, if instantiating services via XmultiServiceFactory. See the Professional UNO chapter in the Developer's Guide on api.libreoffice.org for more information.

Precisamos da súa axuda!