GetProcessServiceManager Function

Devolve o ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

Esta función necesítase se desexa crear a instancia dun servizo mediante CreateInstanceWithArguments.

Sintaxe:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Exemplo:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' this is the same as the following statement:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Precisamos da súa axuda!