Función Environ

Devolve o valor dunha variábel de contorno como cadea. As variábeis de contorno dependen do tipo de sistema operativo que posúa.

Sintaxe:


Environ (Contorno As String)

Valor de retorno:

String

Parámetros:

Contorno: Variábel de contorno da que desexa devolver o valor.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Cartafol de ficheiros temporais:"
End Sub

Precisamos da súa axuda!