Función GetSystemTicks

Devolve o número de ticks do sistema que proporciona o sistema operativo. Pode utilizar esta función para optimizar certos procesos.

Sintaxe:


GetSystemTicks()

Valor de retorno:

Long

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " ticks" ,0,"A pausa durou"
End Sub

Precisamos da súa axuda!