Instrución Wait

Interrompe a execución dun programa durante o tempo especificado en milisegundos.

Sintaxe:

Wait miliseg

Parámetros:

millisec: Numeric expression that contains the amount of time (in milliseconds) to wait before the program is executed.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"The pause lasted"
End Sub

Precisamos da súa axuda!