Función Shell

Inicia outro aplicativo e se é necesario define o estilo de xanela correspondente.

Sintaxe:

Shell (NomeCamiño As String[, Estilo xanela As Integer][, Parám As String][, bSync])

Parámetros:

NomeCamiño

Camiño completo e nome do programa que desexa iniciar.

Estiloxanela

Expresión de número enteiro opcional que especifica o estilo da xanela en que se executa o programa. Son posíbeis os seguintes valores:

Windowstyle

Meaning

0

Está enfocada a xanela oculta do programa.

1

Está enfocada a xanela do programa en tamaño estándar.

2

Está enfocada a xanela minimizada do programa.

3

Está enfocada a xanela maximizada do programa.

4

Xanela de programa de tamaño estándar, sen foco.

6

Xanela de programa minimizada; segue enfocada a xanela activa.

10

Visualización en pantalla completa.


Parám

Calquera expresión de cadea que especifique a liña de ordes que desexe pasar.

bSync

If this value is set to true, the Shell command and all LibreOffice tasks wait until the shell process completes. If the value is set to false, the shell returns directly. The default value is false.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

53 Ficheiro non atopado

73 Non implementado

Exemplo:


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Precisamos da súa axuda!