Función Len

Devolve o número de caracteres dunha cadea ou o número de bytes necesarios para almacenar unha variábel.

Sintaxe:


Len (Texto As String)

Valor de retorno:

Long

Parámetros:

Text: Any string expression or a variable of another type.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sTexto) REM Devolve 9
End Sub

Precisamos da súa axuda!