Edición da lonxitude de cadea

As seguintes funcións determinan a lonxitude e comparan cadeas.

Función InStr

Devolve a posición dunha cadea dentro doutra.

Función Len

Devolve o número de caracteres dunha cadea ou o número de bytes necesarios para almacenar unha variábel.

Función StrComp

Compara dúas cadeas e devolve un valor enteiro que representa o resultado da comparación.

Precisamos da súa axuda!