Función ConvertToURL

Converte un nome de ficheiro do sistema nun URL de ficheiro.

Sintaxe:


ConvertToURL(nomeficheiro)

Valor de retorno:

String

Parámetros:

filename: A file name as string.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Precisamos da súa axuda!