Función Trim

Elimina os espazos do inicio e da fin dunha expresión de cadea.

Sintaxe:


Trim( Texto As String )

Valor de retorno:

String

Parámetros:

Text: Any string expression.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Precisamos da súa axuda!