Función UCase

Converte en maiúsculas caracteres dunha cadea en minúsculas.

See also: LCase Function

Sintaxe:

UCase (Texto As String)

Valor de retorno:

String

Parámetros:

Texto: Calquera expresión de cadea que queira converter.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Precisamos da súa axuda!