Funci贸n RTrim

Elimina os espazos do final dunha expresi贸n de cadea.

See also: LTrim Function

Sintaxe:


RTrim (Texto As String)

Valor de retorno:

String

Par谩metros:

Text: Any string expression.

C贸digos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Precisamos da s煤a axuda!