Funci贸n Right

Devolve os 芦n禄 caracteres situados m谩is 谩 dereita dunha expresi贸n de cadea.

See also: Left Function.

Sintaxe:


Right (string As String, length As Long)

Valor de retorno:

Cadea

Par谩metros:

string: Any string expression that you want to return the rightmost characters of.

length: Numeric expression that defines the number of characters that you want to return. If length = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

O seguinte exemplo converte unha data en formato AAAA-MM-DD ao formato de data dos EUA (MM/DD/AAAA).

C贸digos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Introduza unha data en formato internacional 'AAAA-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Precisamos da s煤a axuda!