String Function

Crea unha cadea de acordo co carácter especificado, ou co primeiro carácter dunha expresión de cadea que se pasa á función.

Sintaxe:


String (number As Long, {expression As Integer | character As String}) As String

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

number: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Expression: Numeric expression that defines the ASCII code for the character.

Character: Any single character used to build the return string, or any string of which only the first character will be used.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Precisamos da súa axuda!