Función CByte

Converte unha cadea ou expresión numérica ao tipo Byte.

Sintaxe:


Cbyte( expresión )

Valor de retorno:

Byte

Parámetros:

Expresión: Unha cadea ou expresión numérica.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Precisamos da súa axuda!