Función Val

Converte unha cadea nunha expresión numérica.

Sintaxe:


Val (Texto As String)

Valor de retorno:

Duplo

Parámetros:

Text: String that represents a number.

Using the Val function, you can convert a string that represents numbers into numeric expressions. This is the inverse of the Str function. If only part of the string contains numbers, only the first appropriate characters of the string are converted. If the string does not contain any numbers, the Val function returns the value 0.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.123")
    MsgBox Val("A123.123")
End Sub

Precisamos da súa axuda!