Str Function

Converte unha expresión numérica nunha cadea.

Sintaxe:


Str (Expresión)

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

Expresión: Calquera expresión numérica.

The Str function converts a numeric variable, or the result of a calculation into a string. Negative numbers are preceded by a minus sign. Positive numbers are preceded by a space (instead of the plus sign).

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Precisamos da súa axuda!