Chr Function

Devolve o carácter que corresponde ao código de carácter especificado.

Sintaxe:

Chr[$](expression As Integer) As String

Valor de retorno:

String

Parámetros:

Expression: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (OPTION VBASUPPORT 1), Expression is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


Use the Chr$ function to send special control sequences to a printer or to another output source. You can also use it to insert quotation marks in a string expression.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

6 Desbordamento

note

An overflow error will occur when VBA compatibility mode is enabled and the expression value is greater than 255.


Exemplo:


    Sub ExampleChr
      REM Este exemplo insire comiñas (valor ASCII 34) nunha cadea.
      MsgBox "A "+ Chr$(34)+"short" + Chr(34)+" trip."
      REM A impresión aparece na caixa de diálogo como: Unha "viaxe" curta.
    End Sub
  

Precisamos da súa axuda!