Cadeas

As seguintes funcións e instrucións validan e devolven cadeas.

Use cadeas para editar texto en programas do Basic do LibreOffice.

Conversión ASCII/ANSI en cadeas

As seguintes funcións converten códigos ASCII ou ANSI a cadeas e viceversa.

Repetición de contido

As seguintes funcións repiten o contido das cadeas.

Edición do contido de cadeas

As seguintes funcións editan, formatan e aliñan o contido das cadeas. Para concatenar cadeas utilice o operador &.

Edición da lonxitude de cadea

As seguintes funcións determinan a lonxitude e comparan cadeas.

Precisamos da súa axuda!