Función HasUnoInterfaces

Comproba se un obxecto Uno de Basic soporta determinadas interfaces Uno.

Returns True, if all stated Uno interfaces are supported, otherwise False is returned.

Sintaxe:

HasUnoInterfaces( oTest, Nome-Interface-Uno 1 [, Nome-Interface-Uno 2, ...])

Valor de retorno:

Bool

Parámetros:

oTest: the Basic Uno object that you want to test.

Uno-Interface-Name: list of Uno interface names.

Exemplo:


    bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )

Precisamos da súa axuda!