Función DimArray

Devolve unha matriz de tipo variante.

Sintaxe:


DimArray (ArgumentList)

See also Array

Se non se pasa ningún parámetro, créase unha matriz baleira (como Dim A(), que é o mesmo que unha cadea de tamaño 0 en Uno). Se se especifican parámetros, créase unha dimensión para cada parámetro.

Parámetros:

ArgumentList: A list of any number of arguments that are separated by commas.

Códigos de erro

9 O índice está fóra do intervalo definido

Exemplo:


    a = DimArray( 2, 2, 4 ) ' is the same as DIM a( 2, 2, 4 )

Precisamos da súa axuda!