Optional (in Function Statement)

Permite definir parámetros como opcionais para a función.

See also: IsMissing

Sintaxe:


Function AMinhaFuncion(Texto1 As String, Optional Arg2, Optional Arg3)

Exemplos:


    Result = AMinhaFuncion("Aquí", 1, "Alí") ' pásanse todos os argumentos.
    Result = AMinhaFuncion("Test", ,1) ' falta o segundo argumento.

See also Examples.

Precisamos da súa axuda!