Función IsMissing

Comproba se a función se chama cun parámetro opcional.

See also: Optional

Sintaxe:


IsMissing( NomeArgumento )

Parámetros:

ArgumentName: the name of an optional argument.

IsMissing returns True if no value has been passed for the ArgumentName; otherwise, it returns False.

See also Examples.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Precisamos da súa axuda!