Funci贸n FindPropertyObject

Permite o direccionamento de obxectos en tempo de execuci贸n como un par谩metro de cadea por medio do seu nome.

Por exemplo, a seguinte orde:


MyObj.Prop1.Command = 5

corresponde ao bloque de ordes:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Isto permite crear nomes dinamicamente en tempo de execuci贸n. Por exemplo:

"TextEdit1" to "TextEdit5" in a loop to create five control names.

See also: FindObject

Sintaxe:


FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

Par谩metros:

ObjVar: Object variable that you want to dynamically define at run-time.

PropName: String that specifies the name of the property that you want to address at run-time.

C贸digos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

12 Vari谩bel non definida

14 Par谩metro incorrecto

52 Erro no nome ou n煤mero do ficheiro

57 Erro de E/S do dispositivo

Precisamos da s煤a axuda!