Set Statement

Estabelece unha referencia de obxecto nunha variábel ou propiedade.

Sintaxe:


Set VarObxect = Obxecto

Parámetros:

ObjectVar: a variable or a property that requires an object reference.

Object: Object that the variable or the property refers to.

Nothing - Assign the Nothing object to a variable to remove a previous assignment.

Exemplo:


Sub ExampleSet
Dim oDoc As Object
    Set oDoc = ActiveWindow
    Print oDoc.Name
End Sub

Precisamos da súa axuda!