TypeName Function; VarType Function

Devolve unha cadea (TypeName) ou un valor numérico (VarType) que contén información para unha variábel.

Sintaxe:


TypeName (Variable) / VarType (Variable)

Valor de retorno:

String; Integer

Parámetros:

Variable: The variable that you want to determine the type of. You can use the following values:

keyword

Named constant

VarType

Tipos de variábeis

Boolean

11

Variábeis booleanas

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Variábeis de data

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

Double floating point variable

Integer

V_INTEGER

2

Variábeis enteiras

Long

V_LONG

3

Variábeis enteiras longas

Object

9

Object variable

Single

V_SINGLE

4

Single floating-point variable

String

V_STRING

8

Variábeis de cadea

Variant

12

Variant variable (can contain all types specified by the definition)

Empty

V_EMPTY

0

Variábel non iniciada

Null

V_NULL

1

Sen datos válidos


Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Algúns tipos no Basic do LibreOffice"
End Sub

Precisamos da súa axuda!