Instrución Static

Declara unha variábel ou matriz a nivel de procedemendo dentro dun método ou función, de forma que os seus valores se manteñan despois da súa saída. As convencións da instrución Dim tamén son válidas.

Icona Aviso

The Static statement cannot be used to define variable arrays. Arrays must be specified according to a fixed size.


Sintaxe:


Static NomeVar[(inicio To fin)] [As TipoVar], NomeVar2[(inicio To fin)] [As TipoVar], ...

Exemplo:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"The answer is"
End Sub
 
REM Función para o inicio da variábel estática
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 REM valor de retorno mínimo desta función
  if iInit = 0 then REM comprobar se está inicializado
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Precisamos da súa axuda!