Instrución Public

Dimensiona unha variábel ou matriz a nivel de módulo (fóra dun método ou función) de forma que sexan válidas en todas as bibliotecas e módulos.

Sintaxe:


Public NomeVar[(inicio To fin)] [As TipoVar][, NomeVar2[(inicio To fin)] [As TipoVar][,...]]

Exemplo:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Precisamos da súa axuda!