Instrución Option Base

Define o límite inferior predefinido para matrices entre 0 e 1.

Sintaxe:

Option Base { 0 | 1}

Parámetros:

Icona Aviso

This statement must be added before the executable program code in a module.


Exemplo:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Precisamos da súa axuda!