Función UBound

Devolve o límite superior dunha matriz.

Sintaxe:


UBound (NomeMatriz [, Dimensión])

Valor de retorno:

Long

Parámetros:

ArrayName: Name of the array for which you want to determine the upper (Ubound) or the lower (LBound) boundary.

[Dimension]: Integer that specifies which dimension to return the upper(Ubound) or lower (LBound) boundary for. If no value is specified, the boundary of the first dimension is returned.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

9 O índice está fóra do intervalo definido

Exemplo:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' returns 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Precisamos da súa axuda!