Función IsNumeric

Tests if an expression is a number. If the expression is a number, the function returns True, otherwise the function returns False.

Sintaxe:


IsNumeric (Var)

Valor de retorno:

Boolean

Parámetros:

Variable: Calquera expresión que queira probar.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Precisamos da súa axuda!