Función IsError

Comproba se unha variábel contén un valor de erro.

Sintaxe:


    IsError (Var)
  

Valor de retorno:

Bool

Parámetros:

Var: Any variable that you want to test. If the variable contains an error value, the function returns True, otherwise the function returns False.

Precisamos da súa axuda!