Función IsEmpty

Comproba se unha variábel de tipo variante contén o valor Empty (baleiro). O valor Empty indica que a variábel non se iniciou.

Sintaxe:


IsEmpty (Var)

Valor de retorno:

Boolean

Parámetros:

Var: Any variable that you want to test. If the Variant contains the Empty value, the function returns True, otherwise the function returns False.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Precisamos da súa axuda!