Función IsArray

Determina se unha variábel é un campo de datos dunha matriz.

Sintaxe:


IsArray (Var)

Valor de retorno:

Bool

Parámetros:

Var: Any variable that you want to test if it is declared as an array. If the variable is an array, then the function returns True, otherwise False is returned.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Precisamos da súa axuda!