DefSng Statement

Se non se especifica un carácter ou palabra chave de declaración de tipo, a instrución DefSng estabelece o tipo predefinido de variábel, de acordo cun intervalo de letras.

Sintaxe:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Parámetros:

Characterrange: Letters that specify the range of variables that you want to set the default data type for.

xxx: Keyword that defines the default variable type:

Keyword: Default variable type

DefSng: Single

Exemplo:


REM Definición de prefixo para tipos de variábeis:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefSng s
Sub ExampleDefSng
    sSng=Single REM sSng é unha variábe limplícita simple
End Sub

Precisamos da súa axuda!