Funci贸n CStr

Converte calquera expresi贸n num茅rica nunha expresi贸n de cadea.

Sintaxe:


CStr (Expresi贸n)

Valor de retorno:

String

Par谩metros:

Expresi贸n: Calquera cadea ou expresi贸n num茅rica v谩lida que queira converter.

Tipos de expresi贸n e conversi贸ns devoltas

Boolean :

Cadea que se evalua a True ou False.

Date :

Cadea que cont茅n a data e a hora.

Null :

Erro en tempo de execuci贸n.

Empty :

Cadea sen caracteres.

Any :

N煤mero correspondente como cadea.


Os ceros situados ao final dun n煤mero de punto flotante non se incl煤en na cadea devolta.

C贸digos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Precisamos da s煤a axuda!