Función CInt

Converte unha cadea ou expresión numérica nun enteiro.

Sintaxe:


CInt (Expresión)

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetros:

Expression: Any numeric expression that you want to convert. If the Expression exceeds the value range between -32768 and 32767, LibreOffice Basic reports an overflow error. To convert a string expression, the number must be entered as normal text ("123.5") using the default number format of your operating system.

This function always rounds the fractional part of a number to the nearest integer.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Precisamos da súa axuda!