Función CDec

Converte unha expresión numérica ou de cadea en expresión decimal.

Sintaxe:


CDec(Expresión)

Valor de retorno:

Decimal.

Parámetro:

Expresión: Calquera cadea ou expresión numérica que queiras converter.

Precisamos da súa axuda!