With Statement

Define un obxecto como predefinido. A non ser que se declare outro nome de obxecto, as propiedades e métodos refírense ao obxecto predefinido ata que se atinxe a instrución End With.

Sintaxe:


    With Object
     Statement block
    End With

Parámetros:

Use With and End With if you have several properties or methods for a single object.

Precisamos da súa axuda!