Sub Statement

Define un método.

Sintaxe


Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]
bloque de instrucións
End Sub

Parámetros:

Name: Name of the subroutine.

VarName: Parameter that you want to pass to the subroutine.

Type: Type-declaration key word.

Exemplo:


Sub Example
    REM algunhas instrucións
End Sub

Precisamos da súa axuda!