Instrución Stop

Para a execución dun programa Basic.

Sintaxe:

Stop Statement diagram


Stop

Exemplo:


Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    Stop
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Precisamos da súa axuda!