Rem Statement

Especifica que unha liña de programa é un comentario.

Sintaxe:

Rem Text

Parámetros:

Text: Any text that serves as a comment.

Icona Suxestión

Utilice as comiñas en vez da palabra chave Rem para indicar que o texto dunha liña é un comentario. Este símbolo insírese directamente á dereita do código do programa, seguido dun comentario.


Icona Nota

You can use a space followed by the underline character _ as the last two characters of a line to continue the logical line on the next line. To continue comment lines, you must enter "Option Compatible" in the same Basic module.


Exemplo:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    REM Aquí non acontece nada
End Sub

Precisamos da súa axuda!