GoTo Statement

Continúa a execución do programa dentro dun método ou función na liña de procedemento indicada por unha etiqueta.

Sintaxe:

ver Parámetros

Parámetros:


  Sub/Function
  bloque de instrucións
   Etiqueta1
  Valor da cor
  bloque de instrucións
  Exit Sub
  Valor da cor
  bloque de instrucións
  GoTo Etiqueta2
  End Sub/Function

A instrución GoTo utilízase para ordenar a LibreOffice Basic que continúe coa execución do programa noutro lugar dentro do procedemento. A posición debe indicarse mediante unha etiqueta. Para definila, atribúalle un nome e finalíceo con dous puntos (":").

Icona Aviso

Non é posíbel usar a instrución GoTo para saltar fóra dun método ou función.


Exemplo:

ver Parámetros

Precisamos da súa axuda!