Saltos

As seguintes instrucións executan saltos.

Instrución GoSub...Return

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

Instrución GoTo

Continues program execution within a Sub or Function at the procedure line indicated by a label.

On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

Ramifica a unha das diversas liñas especificadas do código do programa, dependendo do valor dunha expresión numérica.

Precisamos da súa axuda!