Bucles

As seguintes instruci贸ns executan bucles.

Do...Loop Statement

Repite as instruci贸ns existentes entre Do e Loop mentres a condici贸n sexa verdadeira ou ata que o sexa verdadeira.

For...Next Statement

Repite as instruci贸ns entre o bloque For... Next un n煤mero especificado de veces.

While...Wend Statement

When a program encounters a While statement, it tests the condition. If the condition is False, the program continues directly following the Wend statement. If the condition is True, the loop is executed until the program finds Wend and then jumps back to the While statement. If the condition is still True, the loop is executed again.

Precisamos da s煤a axuda!