Bucles

As seguintes instrucións executan bucles.

Do...Loop Statement

Repite as instrucións existentes entre Do e Loop mentres a condición sexa verdadeira ou ata que o sexa verdadeira.

For...Next Statement

Repite as instrucións entre o bloque For... Next un número especificado de veces.

While...Wend Statement

When a program encounters a While statement, it tests the condition. If the condition is False, the program continues directly following the Wend statement. If the condition is True, the loop is executed until the program finds Wend and then jumps back to the While statement. If the condition is still True, the loop is executed again.

Precisamos da súa axuda!