Instrucións condicionais

As seguintes instrucións baséanse en condicións.

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case Statement

Define un ou máis bloques de instrución dependendo do valor dunha expresión..

IIf Function

Devolve un de dous posíbeis resultados de función, dependendo do valor lóxico da expresión avaliada.

Precisamos da súa axuda!