Control da execución do programa

As seguintes instrucións controlan a execución dun programa.

Normalmente os programas execútanse desde a primeira á última liña de código. É posíbel executar certos procedementos dentro do programa de acordo con condicións específicas ou repetir unha sección do programa dentro dun subprocedemento ou función. Pode usar lazos para repetir partes dun programa tantas veces como sexa necesario ou ata que se atenda unha certa condición. Este tipo de instrucións de control clasifícanse como instrucións Condición, Lazo ou Salto.

Instrucións condicionais

As seguintes instrucións baséanse en condicións.

Bucles

As seguintes instrucións executan bucles.

Saltos

As seguintes instrucións executan saltos.

Instrucións adicionais

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Precisamos da súa axuda!