Función Oct

Devolve o valor octal dun número.

Sintaxe:


Oct (Número)

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

Número: calquera expresión numérica que se desexe converter en valor octal.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Precisamos da súa axuda!