Función Sgn

Devolve un enteiro entre -1 e 1 que indica se o número pasado á función é positivo, negativo ou cero.

Sintaxe:


Sgn (Número)

Valor de retorno:

Integer

Parámetros:

Number: Numeric expression that determines the value that is returned by the function.

Number

Valor de retorno

negativo

Sgn devolve -1.

0

Sgn devolve 0.

positivo

Sgn devolve 1.


Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) REM devolve -1
    Print sgn(0) REM devolve 0
    Print sgn(10) REM devolve 1
End Sub

Precisamos da súa axuda!